dinsdag, 16 juli 2024

Omgevingsvergunning Havezathe Den Alerdinck

 

 

BV Landgoed Den Alerdinck (DA II) heeft bij de Gemeente Raalte een zienswijze ingediend tegen de Omgevingsvergunning voor Havezathe Den Alerdinck (HDA). 

DA II (120 ha) maakt zich zorgen over de gang van zaken op Havezathe Den Alerdinck (HDA) (35 ha). Jarenlang heeft de gemeente daar illegale horeca-activiteiten en evenementen gedoogd en nu dreigen deze te worden gelegaliseerd. Deze activiteiten en evenementen horen volgens DA II niet thuis op deze locatie, midden in de natuur. DA II heeft middels de provinciale pilot “Rood-voor-Groen op bestaande landgoederen” fors geïnvesteerd in versterking van de natuurkwaliteit (ondermeer 26 ha landbouwgrond omgevormd naar natuur en in totaal 2.800 m2 landschap ontsierende oude bedrijfsgebouwen en een woning gesloopt) en stelt alles in het werk om in de Ecologische Hoofdstructuur de rust voor de kwetsbare fauna, de omwonenden en de mede-gebruikers (wandelaars, fietsers en ruiters) te bevorderen. Het beleid van DA II is gericht op duurzame instandhouding en het leveren van een maatschappelijke meerwaarde in de vorm van een hogere biodiversiteit. Dit wordt teniet gedaan door de grotere activiteiten en evenementen op HDA. DA II heeft geen bezwaren tegen kleinschalige activiteiten als lunches, diners, huwelijksvoltrekkingen, recepties, logeerpartijen, vergaderingen en workshops binnen de gebouwen, waarbij geparkeerd wordt binnen het bouwblok van HDA. De bezwaren van DA II richten zich tegen grotere activiteiten en evenementen binnen en buiten de gebouwen die leiden tot geluidoverlast (versterkte muziek, microfoons, vuurwerk, etc.), lichtoverlast, parkeeroverlast (buiten het bouwblok van HDA, o.a. langs de Alerdinckweg Zuid, waardoor hulpdiensten kunnen worden vertraagd) en sluipverkeer over de Grote Hagenweg (grotendeels in eigendom bij DA II), die uitsluitend toegankelijk is voor bestemmingsverkeer t.b.v. de aanwonenden.

Aan de hand van bijgaande openbare processtukken kunnen bezoekers van deze website de rechtsprocedures volgen en zelf hun conclusies trekken. 

 

2015

Gewijzigde omgevingsvergunning voor het organiseren van horeca-activiteiten voor Havezathe Den Alerdinck d.d. 26-02-2015

 

 

 

2013
Besluit omgevingsvergunning d.d. 20-02-2013

Gronden van beroep van DAII tegen de omgevingsvergunning d.d. 11-04-2013

Verzoek om voorlopige voorziening van DAII tegen de omgevingsvergunning d.d. 11-04-2013

Verzoek om handhaving van DAII aan het college van B&W van de gemeente Raalte d.d. 25-04-2013

Brief van DAII aan de rechtbank Overijssel inzake verzoek om handhaving d.d. 25-04-2013

Reactie van DAII op vragen Rechtbank Overijssel inzake belanghebbendheid, spoedeisend belang en relativiteit d.d. 26-04-2013

Verweerschrift van de gemeente Raalte d.d. 13-05-2013

Brief van DAII aan Rechtbank Overijssel inzake intrekking verzoek om voorlopige voorziening d.d. 14-05-2013

Brief van het college van B&W inzake mediationtraject d.d. 16-05-2013


2012
Aanvraag omgevingsvergunning van HDA d.d. 11-03-2012

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning d.d. 04-07-2012

Zienswijze van DAII op Ontwerpbesluit omgevinsvergunning d.d. 15-08-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2017 BV Landgoed Den Alerdinck II All Rights Reserved. Design Vendel-Ict